TAPATE – edukacija odgajatelja o konceptima transakcijske analize (TA)

Program za edukatore
27.03.2017. ponedjeljakProjekt
Kad: veljača, ožujak, travanj 2017.
Gdje: Zagreb
S kim: Učenički dom Maksimir, Zagreb
Provela: Maja Maček, praktičar transakcijske analize

Transakcijska analiza (TA) je cjelovita teorija ličnosti, komunikacije i međuljudskih odnosa i ujedno sustav metoda i tehnika za unapređenje osobnog funkcioniranja i ljudskih odnosa. Transakcijsku analizu utemeljio je Eric Berne koji se u svom radu bavio i istraživanjem intuicije koje je prema njemu bila važan izvor znanja. Cilj potpunog ljudskog razvoja i terapijski cilj transakcijske analize je autonomija (svjesnost, spontanost, intimnost).

Tri osnovna postulata na kojima se temelji transakcijska analiza su: SVI LJUDI SU OK, SVATKO IMA KAPACITET MISLITI I OSJEĆATI, SVATKO ODLUČUJE O SVOJOJ SUDBINI. Koncepti u transakcijskoj analizi su brojni, a opisuju složeno ljudsko ponašanje i unutarnje procese. Zanimljivo je da su koncepti u transakcijskoj analizi jednostavno prikazani, moguće ih je vizualno predočiti i time olakšati razumijevanje i integraciju ponašanja.

TAPATE program osmišljen je za učitelje/edukatore koji žele transakcijsku analizu primjenjivati u praksi. Učitelji/edukatori upoznaju se sa konceptima transakcijske analize, a po završetku edukacije učitelji/edukatori dobivaju certifikat o odslušanom programu te svoje znanje i nove vještine mogu primjenjivati u praksi (u radu s učenicima, roditeljima, kolegama).

Načela programa zasnivaju se na nizu temeljnih postavki:
• U osnovi, svi ljudi su OK
• Ljudi imaju prirodan nagon za rastom i razvojem
• Donosimo odluke i stoga smo odgovorni za vlastito ponašanje. Možemo utjecati na druge
ljude i potaknuti određene reakcije u drugima, ali oni sami odlučuju kako će reagirati.
• TA se prakticira kao dio ugovorenog sporazuma – drugim riječima, od učenika se
očekuje da teoriju koriste kako bi bolje razumjeli sebe, te da rade zajedno s učiteljem ili
edukatorom prema zajednički dogovorenom ishodu.
• Pojedinci se razvijaju na različite načine i imaju različite preferencije u načinima
demonstriranja svojih potencijala.

Provođenje TAPATE programa je interaktivni proces učenja u kojem učitelji/edukatori kroz diskusije, razne vježbe u grupi i paru uče o konceptima, sagledavaju kako ih mogu prepoznati u praksi i kako rješavati problemske situacije kada uoče pojavu nekih koncepata npr. ego stanja, transakcije, strouk-ovi, diskaunt, životne pozicije, igre …
Kroz rad, također, jačaju svoje psiho-emocionalne kompetencije za nošenje sa raznim zahtjevima u praksi (u radu s roditeljima, učenicima, suradnicima).

Procesom provođenja TAPATE-a rukovodi IDTA uz podršku Europske agencije za transakciju analizu (EATA) s ciljem prepoznavanja kompetentne primjene TA koncepata u svim onim slučajevima u kojima provoditelji ne teže zadobivanju profesionalne akreditacije.
Početkom 2017. u program TAPATE uključili su se odgajatelji Učeničkog doma Maksimir u Zagrebu. Odgajatelji će proći 6 radionica, a po završetku radionice dobivaju certifikat o odslušanom programu. Program TAPATE provodi Maja Maček, prof. rehabilitator-defektolog, praktičar transakcijske analize.

Našim odgajateljima želimo uspješan rad i zadovoljstvo prilikom učenja novih vještina!Vaši komentari:
Psssst! Pregledajte i
druge naše projekte ovdje!
Sviđa Vam se
ovaj projekt?
PIPILOTA, © 2018.