Dijete i igra

Piše: Maja Maček, prof. rehabilitator – defektolog
20.11.2016. nedjeljaTekst

Igra je najvažnija i osnovna aktivnost predškolskog i školskog djeteta. Igra je slobodna, spontana aktivnost koja proizlazi iz unutrašnje potrebe djeteta i sastavni je dio života svakog djeteta. Značaj igre je u tome što usklađuje i potiče fizički, spoznajni i socijalno – emocionalni razvoj djeteta, oslobađa od napetosti, rješava konflikte.

Dijete se igra jer se razvija, a razvija se zato što se igra. Ono igrajući se stvara i igra se stvarajući. Nema zdravog i sretnog djetinjstva bez igre i igrača. U igri dijete aktivno angažira sve svoje mogućnosti te sa zadivljujućom sigurnošću pronalazi one igre koje unapređuju njegov psihički i tjelesni razvoj. Dijete ima urođeni, prirodni plan kojim razlučuje što treba naučiti i to ga usmjerava u točnom smjeru.

Što igra znači za dijete?

Igra donosi zabavu i pruža zadovoljstvo. U igri dijete iskušava stvaralačke sposobnosti, razvija maštu, emocije, tjelesne sposobnosti i spretnost, stječe povjerenje u vlastite sposobnosti i stvara pozitivnu sliku o sebi, usvaja govor, razvija mišljenje i pamćenje, uči socijalna ponašanja, i stvara prijateljstva.

Igra je „ogledalo“ u kojem se odražava što dijete osjeća, misli, doživljava, želi. Sve ono što dijete ne može izraziti riječima, ono izražava igrajući se. Promatranjem i uključivanjem u dječju igru, može se steći uvid u to kako se djeca osjećaju, što im se dogodilo, što misle i kako doživljavaju svijet. Stoga je važno djetetu omogućiti dovoljno vremena za igru i zabavu, jer osim što će biti sretno i zadovoljno, psihički i emocionalno će se razvijati te kasnije lakše prihvaćati radne obaveze.

RAZVOJ DJETETA I IGRA

Postoje četiri važna područja rasta i razvoja koja se moraju dobro poznavati ako se želi upoznati i razumjeti dijete i njegove potrebe. To su intelektualni, tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj. Poznavajući bitne karakteristike razvoja roditelji mogu boje shvatiti djetetove mogućnosti, ponašanja, potrebe. Znanje o tome omogućuje odraslima da organiziraju igre i druge aktivnosti i odaberu igračke koje su primjerene dobi.

Od rođenja do navršene prve godine

a) Tjelesni razvoj
- Potpuno ovisno o brizi odraslih, stavlja igračke u usta, igra se rukama, sve baca na pod, puže, ubacuje predmete u posudu
b) Intelektualni razvoj
- Dominiraju osjetila, sve stavlja u usta, namjerno proizvodi zvukove, pronalazi skriveni predmet
c) Emocionalni razvoj
- Razvija se osjećaj povjerenja, prestaje plakati kada mu se približe, pozitivna emocionalna reakcija na svaki ljudski lik, ljuti se ako mu se oduzme igračka, plače kada se odvoji od majke
d) Socijalni razvoj
- Ljudski glas i podizanje na ruke smiruje dijete kada plače, traži pogledom majku kada ga zove, razlikuje poznate od nepoznatih, pokazuje strah od odvajanja, veže se za osobu koja se brine o njemu.

Od navršene prve i treće godine

a) Tjelesni razvoj
- Samostalno se kreće u okolini, udara loptu nogom, otvara vrata, skakuće na obje noge, gradi kule od kocaka, oponaša crtanje kruga
b) Intelektualni razvoj
– Naglo razvija govor i rječnik, postavlja pitanja, često se igra „kao da je…“, traži da mu se pričaju omiljene priče, uči simbolički razmišljati, uči jednostavne vještine brige o sebi, koristi maštu u igri
c) Emocionalni razvoj
- Svijest o sebi izražava govorom, ne mokri noću, ljuti se ako ga se sputava, faza „hoću to sam“ popraćena ispadima
d) Socijalni razvoj
- Ostaje na kratko vrijeme s nepoznatim osobama, zna svoje ime, egocentričan pogled na svijet, priključuje se grupno vođenoj igri, uživa pomažući drugima

Dijete u četvrtoj i petoj godini života

a) Tjelesni razvoj
- Fizički spretniji, stupa u ritmu glazbe, vozi bicikl, gradi kulu od 10 kocaka
b) Intelektualni razvoj
- Uči kada je aktivno i kada se igra, aktivno je i postavlja puno pitanja, govor se usavršava, prepričava kratke priče, prebrojava predmete u nizu, postavlja pitanja „Kada, kako, zašto?“
c) Emocionalni razvoj
- Prva zaljubljivanja, pojava emocija stida, zavisti, nade, ponosa, strahovi od mraha, veća kontrola emocionalnog izražavanja
d) Socijalni razvoj
- Egocentrični oblik igre prestaje i počinje društveni, igraju se i druže u grupi, kooperativna igra s vršnjacima

Dijete u razdoblju pred polazak u školu

a) Tjelesni razvoj
- Vozi bicikl, preskače uže, hvata loptu, igra badminton, radi lepezu od papira, koristi škare i lijepi
b) Intelektualni razvoj
- Razvija se lateralizacija, razvrstava predmete po boji, obliku, veličini, govor razvijen, prepričava kratku priču, piše svoje ime
c) Emocionalni razvoj
- Prepoznaje vlastite osjećaje ljubavi i sreće, bijesa, ljutnje, situaciju može sagledati iz kuta druge osobe
d) Socijalni razvoj
- Ide samostalno u susjedstvo, bira omiljenog prijatelja, poštuje pravila igre s vršnjacima

Svako dijete ima pravo na slobodu igranja i učenja primjerenu njegovoj dobi!Vaši komentari:
Psssst! Pročitajte i
druge naše tekstove ovdje!
Sviđa Vam se
ovaj tekst?
PIPILOTA, © 2018.