DRAMA U TEKSTU

Piše: Marko Mavija, mag.rehab.educ.
21.12.2016. srijedaTekst

Dragi roditelji, učitelji i svi zaljubljenici u radu s djecom…
Obraćam Vam se ovim putem da vam približim zanimljiv način rada na tekstovima (kraćeg sadržaja).
Naime u svome radu nailazio sam na teškoće u usvajanju pjesmica, igrokaza i kraćih priča kod djece.
Što je uvelike doprinijelo povećanju njihovoj anksioznosti prilikom izvedba pred publikom ili ti smanjenju samopouzdanja kod njih sama pred učiteljem i prema samome sebi.
Smatram da ukoliko koristite razne didaktičke materijale na dohvatu ruke i igru kroz rad više od pola ste već učinili za vaše dijete i/ili učenika.
Time ste mu osigurali sigurnije tlo pod nogama i malo više vjere u sebi i bliski odnos s svojim potencijalima.
Evo predlažem protokol rada na jednom od primjera…
STUDENI VJETAR ( ilustrirano iz „Radosti“ )
Hej vjetre kamo ćeš?
Žurim u grad!
Zašto žuriš?
Zar ti ne znaš?
Što bih trebao znati?
Ja sam vjetar
Mogu li s tobom?
Možeš !
…ovaj dijalog kada je potrebno naučiti napamet i ujedno ga razumjeti na svoj način, potrebno ga je odjeliti tekstualno u dvije uloge s odgovarajućim tekstom.
Dvije uloge: oblak i vjetar
1.Djetetu na zanimljivi način možete ponuditi prijepis teksta i/ili to možete vi učiniti i u dogovoru s djetetom odabrati za svaku rečenicu riječ, dvije ,tri koju će morati dijete oslikati( kod djece gdje to moguće nije, koristite fotografije).
…važno je ukoliko slike uzmete da s djetetom ih odaberete tako da budu bliže njemu i time on već rezonira s njima.
…ovaj proces odabira može biti veoma zabavan /ako slika onda tu su boje, tehnike razne (bojice,akvarel,tempere,pastele…) i vaše potkrepljivanje socijalno (Bravo! Dobro je! Lijepo si to učinio/la…)
To doprinosi suradnju između djeteta i roditelja, što dobro utječe na razvoj samopouzdanja kod djeteta i povjerljivost prema roditelju.
2.Nakon što ste učinili prethodno krenite postavljati slike i/ili fotografije na odabranim riječima
a) dijete čita sliku i preostali dio rečenice
b) dijete čita sliku a vi ostali dio rečenice
3.Nakon što ste ovo prethodno par puta uvježbali i ponovili, krećemo na scenu
…dijete postavite u zamišljeni prostor koji možete fiksirati time da ga obrubite trakom, stolicama što god pronađete u svom prostoru (ovo je kao pred vježba za nastup).
Vi stojite nasuprot njega na početku bliže a postupno uvježbavanjem se udaljavate za korak iza sebe.
Radite istu vježbu kao prethodnu samo što sada djetetu nudite nasuprot sliku a Vi nastavljate rečenicu…postupno djetetu tekst ulazi mehanički…
….potrebno je za obje uloge izvježbati isto ali odvojeno
Nakon što je dijete dobro uvježbao tekst moguće mu je iz obje uloge naizmjenice nuditi različite slike i/ili fotografije i tražiti od njega samo da ih imenuje ( utvrđuje i ponavlja).
Ovdje je dobro uvesti različite varijacije (mijenjate ritam, tempo izgovora riječi i/ili rečenice…predlažem da mu ponudite i određenu emociju (radost, strah, ljutnju, tugu) i da na taj način izgovara tekst (ovo je za malo naprednije, no vi bez obzira pokušajte).
…ova je vježba dobra kada se određeni tekst želi prenijeti i na scenu u obliku igrokaza i/ili dramske predstave.
4. Nakon što ste sve ove varijacije prošli i uvježbali krećemo na tijelo.
Tijelo je smatram najvažniji alat našeg izričaja. S toga ovdje vam predlažem da za odabrane riječi (slika, fotografija ) predložite djetetu da ih prenese (prevede)tijelom.
Na početku mu sugerirate da on sam osmisli pokret vjerodostojan odabranoj riječi i/ili mu vi predložite i simultano izvodite.
Postupnim uvježbavanjem, utvrđivanjem i ponavljanjem dobili ste „živi“ tekst.
Ovdje vam predlažem da možete izdvojiti pokrete i uključite glazbu i time postavite plesnu koreografiju koja vam može poslužiti za priredbe.
5. Za oba lika zajedno s djetetom osmislite kostime (učinite ih od kartona,spužve, materijala ili koristite nešto što već kući imate) , prepuštam Vama na maštu.
Zatim zajedno s vašim djetetom odjenite kostime i uđite u uloge u vašem zamišljenom prostoru i odigraj te dijalog u „kao da“ obliku ( sada i ovdje ste oblak i vjetar ).
Zamijenite uloge i nadogradite vašu igru pokretom samostalno ili u paru.Vaši komentari:
Psssst! Pročitajte i
druge naše tekstove ovdje!
Sviđa Vam se
ovaj tekst?
PIPILOTA, © 2018.