Kreativno razmišljanje - tehnike koje pomažu (2. dio)

Piše: Martina Nemet, dipl. učiteljica
08.01.2017. nedjeljaTekst

Nakon što ste se upoznali s principima kreativnog razmišljanja (u prvom dijelu teksta), predložit ću Vam neke od konkretnih tehnika koje Vas mogu potaknuti na još više kreativnosti, odnosno pomoći Vam sagledati problem iz raznih zanimljivih perspektiva. Koristite više metoda odjednom, razvijajte vlastite vježbe kreativnosti, igrajte se i maštajte!

1. Brainstorming ili „oluja ideja“

Najpoznatija tehnika kreativnog rješavanja problema je brainstorming ili oluja ideja. Iako je potekla je iz poslovnog svijeta još 1950-ih, koristi se u najrazličitijim kontekstima, od škola do velikih korporacija, a njezine se taktike i varijacije razvijaju još i danas.

Riječ je o grupnoj aktivnosti no naravno, sasvim je izvedivo i da je individualno primjenjujete na sebi. Nakon predstavljanja problema sudionicima, od svakoga se prikuplja što više spontanih ideja. Dakle, naglasak je na kvantiteti ideja i svako je kritiziranje u toj prvoj fazi zabranjeno kako bi se oslobodilo što više ideja, a vođa brainstorminga je taj koji će vješto potaknuti ljude i dovesti grupu do inovativnog rješenja.

U drugoj se fazi ideje razmatraju, združuju, testiraju, unapređuju, opet na razne kreativne načine. Primjerice, mogu se izabrati najzanimljivije ideje pa se ponovo provede brainstorming s tim idejama u fokusu. Neke druge prijedloge vezane uz poticanje mašte u brainstormingu navest ću u nastavku teksta.

Premda je prednost grupnog brainstorminga mnoštvo i različitost ideja,u novije vrijeme neki tvrde da se ipak najbolje ideje razviju kod pojedinaca. Primjerice, postoji tendencija da se pojedinci podsvjesno nastoje prilagoditi grupi, kako vrstama prijedloga tako i brojem ideja! Jedan od prijedloga organizatorima brainstorminga može biti da se nekoliko dana prije i poslije tog sastanka sudionicima pošalje newsletter u kojem će ih upoznati s tematikom i tako im omogućiti da dođu spremniji, možda i s nekim već razrađenim idejama. Nakon seanse brainstorminga savjetuje se omogućiti ljudima fazu odmaka, da još malo razmisle i razrade svoje ideje.
Brainstorming je moguće provesti i elektroničkim putem, pomoću raznih računalnih programa, aplikacija, društvenih mreža, što opet ima svoje prednosti i nedostatke.

2. „Zamislite se u nekom drugom kontekstu!“

Ovaj trik može pomoći primjerice tijekom individualnog ili grupnog brainstorminga. Kako biste riješili problem da ste u nekom drugom vremenu? Što da ste se suočili s problemom na nekom drugom mjestu, u drugom podneblju ili drugom gradu?

Što da ste netko drugi? - Kako biste o problemu razmišljali da ste žena ili da ste starac, pretila osoba, Kinez, bogataš, niža osoba, vegetarijanac? Možete li se zamisliti iz perspektive svojih roditelja, djeteta samohranog oca, Vaše blagajnice iz supermarketa ili Vašeg zamišljenog najgoreg neprijatelja? Kako biste razmišljali o situaciji da ste na mjestu Isusa ili Bude, Che Guevare, Grace Kelly ili možda Donalda Trumpa??

Kako bi bilo da imate posebne moći? – Kako bi tome pristupio Spiderman? Nevidljivi Čovjek? Što bi učinio Chuck Norris? Što biste da imate čarobni štapić. Hmmm, možda i nije baš tako neizvedivo...

3. Kružno raspisivanje ideja (brainwriting)

Grupna metoda koja također služi za generiranje mnoštva ideja u kratkom vremenu i potiče doprinos svakog pojedinca. U grupi ljudi za stolom svatko neka na svoj papir ispisuje ideje. Nakon 10 minuta, zarotirajte papire, odnosno proslijedite svoju listu osobi do Vas da je nadopuni svojim idejama, i tako kružno, sve dok svi ne ispišu svačiju listu.

4. Medici efekt

Medici efekt je spoznaja o tome kako se naizgled nepovezane teme i područja presjecaju. Usporedite svoj cilj sa sličnim ciljevima u drugim područjima/kontekstima i identificirajte zajedničke točke, odnosno paralelna rješenja. Na primjer, ako je Vaš cilj osvojiti neku glazbenu nagradu, proučite neke dobitnike poslovnih, književnih ili recimo nagrada iz područja programiranja aplikacija za mobitele. Ima li kakvih zajedničkih crta među svima njima, nešto što se može primjeniti i na Vašu situaciju? Koja strategija koju i Vi možete primjeniti je svima njima bila uspješna?

5. Popunjavanje praznina

Vi ste na točki A a Vaš cilj je točka B. Kako stići tamo? Što Vam treba da tamo dođete? Budite sistematični. Koje sve stavke treba nekako odraditi da ispunite te praznine? Idite malim koracima. Budite vrlo fokusirani.

6. Inkubacija ideja

Ponekad je sve što Vas dijeli od mozganja do kreativne ideje malo kvalitetnog sna. Nakon Vaše kreativne seanse, nazovimo tako bilo kakav proces aktivnog rada na problemu, trebalo bi dakle napraviti pauzu, odmor, svjesni odmak od svega. Dok vi šećete, spavate, gledate film, uživate na godišnjem odmoru i ne mislite na stvaranje ideje, vaš mozak slaže puzzle od svih onih informacija kojim ste ga opskrbili tijekom aktivnog rada na problemu. S druge strane, odsutnost ovakve kreativne pauze mogla bi dovesti do toga da postanete fiksirani na neprikladne strategije rješavanja problema. Važno je također da uvijek uza sebe imate malu bilježnicu ili nešto drugo gdje ćete pribilježiti ideje.

7. „5I“ – faze u procesu stvaranja kreativne poduzetničke ideje

Ako ste analitički tip osobe, možda će Vas ovakav pristup pokrenuti na stvaralaštvo. Marketniški stručnjak Andy Green opisao je ovaj proces u 5 faza: informacija, inkubacija, iluminacija, integracija i ilustacija. (Napomena: Ima još autora koji navode slične faze.)Informacija, to znači da svoju buduću ideju stavljate u kontekst i temeljito analizirate. Ispisujete sve informacije vezane za projekt u kojemu je potrebna vaša ideja, kako biste vizualizirali ideju i stavili ju u okvire. Postavljate si temeljna pitanja tko, što, kada, gdje, kako i zašto, a to posljednje si ponavljate bar još deset puta na svaki odgovor koji ste dobili. Ovi odgovori će koristiti u kasnijim fazama.

Inkubacija, dakle, odspavate, opustite se, više ne razmišljate svjesno o problemu.

Iluminacija je onaj bljesak inspiracije koji kao da je došao niotkuda a zapravo se radi o brzoj akciji prethodnih procesa. Bitno je znati prepoznati takve trenutke i kao što sam već spomenula, uvijek uza sebe imati nešto gdje ćete zabilježiti te „eureka-ideje“.

Integracija je najkreativnija faza cijelog procesa, gdje se ideja iz faze iluminacije nadograđuje. Stavite sve na papir, razmišljajte, crtajte kreirajte, igrajte se kroz razne sfere, i ne zaboravite razmišljati potpuno otvorenog uma.

Ilustracija znači da Vaša ideja može biti genijalna, no ona ne postoji ako ju Vi kao njezin kreator ne znate na dobar predstaviti ili prodati. U protivnom će ostati neiskorištena, pa dajte ovoj fazi jednaku važnost kao i prethodnima kako bi ideja mogla zaživjeti!

8. SWOT analiza

Još jedan pojam iz poslovnog svijeta; SWOT kao kratica za Strengths (jake strane), Weaknesses (slabosti), Opportunities (prilike) i Threats (prijetnje). Ova analiza možda će Vam ukazati stvari koje ste smetnuli s uma.

9. Šest razmišljajućih šešira (Six Thinking Hats)

Ovo je sistem za grupnu diskusiju i istovremeno individualno razmišljanje, odnosno paralelno razmišljanje o različitim aspektima problema. Prikladan je za korištenje kako u poslovnom svijetu tako i kod školske djece, gdje se sistem lako može pretvoriti u zabavnu igru, primjerice na satu filozofije ili obrađivanja lektire. Psiholog Edward de Bono je, pod predpostavkom da ljudski mozak razmišlja na mnogo različitih načina, identificirao 6 pravaca razmišljanja i metaforički ih predstavio kroz 6 šešira u različitim bojama.

Sudionici se podijele u šest grupa sa po dva do četiri člana i predstavi im se tema. Svakoj se grupi dodjeljuje po jedan šešir u određenoj boji, a svaka boja predstavlja određeni način razmišljanja koji će isključivo trebati koristiti u pristupu tom problemu. Prirodno razmišljanje je konfuznije, manje strukturirano i zapravo nikad nije ograničeno samo na jedan način (primjerice, isključivo emotivno ili isključivo činjenično), ali ovdje se maksimalno treba koncentrirati na zadano. Zatim se spontano izmjenjuju mišljenja između grupa, svatko iz svoje perspektive. Šeširi se periodički, u limitiranom vremenu (nekoliko minuta) smjenjuju od grupe do grupe, sve dok dok svaka grupa nije govorila iz svake perspektive, tj. dok se problem na zadovoljavajući način ne razloži iz svih aspekata.

Plavi šešir (Managing Blue) - sagledavaju cjelokupan proces mišljenja, pa se zato toj grupi obično daje riječ na početku, kad pomaže oko odlučivanja tijeka diskusije i na kraju, za zaključivanje i daljnje razmatranje. Nemaju svoje mišljenje nego sagledavaju cjelokupnu sliku, vode ekipu i sumiraju mišljenja...

Bijeli šešir (Information White) – prikupljanje informacija: „Koje su činjenice dostupne?“, „Koje informacije još ne znamo?“, „Što bismo trebali istražiti?“...

Crveni šešir (Emotions Red) – slobodno izražavanje emocija i intuicije u vezi problema, bez ikakvog objašnjenja i opravdanja, i predviđenje emocija moguće ciljane skupine. Iznimno, ovdje je radi spontanosti vrijeme limitirano na 30-ak sekundi.

Crni šešir (Discernment Black) – oprezno, konzervativno, kritičko, logičko razmišljanje koje će štititi od nepromišljenih odluka i upozorava na rizike, štete, opasnosti.

Žuti šešir (Optimistic response Yellow) – optimisti koji pronalaze sve što je dobro, vrijedno, pozitivno, korisno, ali na logičan način...

Zeleni šešir (Creativity Green) – kreativci koji predlažu novitete, promjene, alternative za iznesene ideje.

10. „PO“ (lateralno razmišljanje)

Radi se o tehnici provokacije („PO“ kao provokativne operacije), što zahtijeva lateralno mišljenje, mišljenje koje istražuje različite i često neobične mogućnosti a ne samo jednu mogućnost. Potiče nas i na eksperiment. Ona podrazumijeva izbacivanje sudionika iz uobičajenih misaonih obrazaca koje koristite kako bi riješili problem na uobičajen način. Edward de Bono predlaže da smislite zaista neobičnu, netočnu ili šokantnu izjavu - provokaciju za koju znamo da u sadašnjoj situaciji zvuči bizarno i neostvarivo. Jednom kad smo izradili provokativnu izjavu, naše zdravorazumsko prosuđivanje se privremeno prekida i izjava se koristi za stvaranje novih ideja. Dobro je da sudionici takve prijedloge (npr. unutar brainstorminga) označe s „PO“ kako bi svi članovi grupe znali kako se tu radi o provokaciji.

Na primjer, zamislite sljedeću tvrdnju: „Kuće ne trebaju imati krovove.“ Ta nas provokacija navodi da zamislimo kuće s otvorenim krovom, ili kuće sa pomičnim pokrovom koji bi nam omogućio da iz kreveta promatramo zvijezde. Jednom kad ste izrekli provokativnu tvrdnju možete koristiti sljedeća pitanja kako bi istražili sve njene aspekte: Koje su posljedice te tvrdnje? Koje prednosti uviđate? U kojim posebnim uvjetima bi to moglo biti razumno rješenje? Utvrdite principe na kojima bi se temeljila ta tvrdnja. Kako bi ona funkcionirala u ovom trenutku? Koje bi se promjene dogodile kad bi ta tvrdnja bila točna?

11. Umna mapa

Na sredini većeg papira napišite problem. Nakon što shematski razgranate moguća rješenja, iz svakog rješenja hijerarhijski granajte razradu problematike. Umna mapa može se koristiti kao pomagalo u brainstormingu, ali i za bolje učenje i pamćenje veće količine sadržaja, posebice kod ljudi koji su vizualni tipovi, uz korištenje slika i različitih boja za svaku granu umne mape.

12. Psihološko – kreativne metode

Metode ovog tipa koriste se u seansama i kreativnim terapijama koje provode stručno osposobljene osobe u psihijatrijskom liječenju. Razvijene su tako primjerice art terapijske metode psihodrama, glazboterapija, terapija plesom/pokretom, biblioterapija... Kreativna terapija je širok pojam i tu se također može koristiti i meditacija ili vođena imaginacija, gdje se kroz postepene sugestije, ugodne zvukove i priču možemo uživjeti u svoju problematiku do te mjere da steknemo bolje uvide, lakše dođemo do zaključaka, rješenja, odgovora u sebi. Sve što nas opušta i potiče može biti dobrobit; hortikulturna terapija, aromaterapija, kromoterapija...

Ovdje neću dalje ulaziti u stručni dio i metodiku, već Vam nudim tek uvid u mogućnosti rada na sebi, nekoliko jednostavnih prijedloga za art aktivnosti koje Vas mogu otvoriti, inspirirati, pokrenuti. U posljednje vrijeme građanima se nudi čitav niz radionica art terapije, individualnih i grupnih, pa možete isprobati ove metode i pod stručnim vodstvom. (Moj savjet je da provjerite stručnost osobe koja vodi radionicu, odnosno da se konzultirate jeste li pogodna osoba za tu konkretnu radionicu ili seansu.)

Umjetnički i duhovni tipovi osoba bit će skloniji ovakvim metodama, odnosno priroda nekih zadataka koje ste si postavili bit će prikladnija za ovakav pristup. Vrtite u glavi misli o ključnom problemu kojeg želite riješiti ili možda, postavite si konkretno pitanje.

Ako Vam leži plesno izražavanje, pustite si glasno inspirativnu glazbu i dozvolite si da na neki način padnete u plesni trans, odnosno da otplešete rješenje problema. Isto vrijedi i za slikanje, muziciranje, pisanje, glumu, bilo kakvo umjetničko izražavanje. Gledanje filma ili čitanje knjige koja tematski odgovara Vašoj trenutačnoj situaciji može pomoći da se otvorite, steknete nove uvide i shvatite što Vam je činiti.

Evo jednog konkretnog prijedloga: Kombinacija umne mape i terapije slikanjem može biti slaganje foto kolaža. Udubite se mentalno u svoju problematiku, pitanje koje si postavljate ili cilj kojeg želite postići. Uzmite veći list papira i na sredinu postavite taj, recimo cilj, slikom ili riječju. Listajte časopis i izrežite, istrgnite što spontanije sve slike i riječi koje Vas privlače. Nemojte ih lijepiti odmah, već tek nakon što ih sistematski poslažete oko ključnog problema. Što Vam Vaš kolaž govori? Zašto ste odabrali baš takav poredak? Što Vam govori kompozicija slika? Na što Vas asociraju riječi koje ste odabrali... Sami postavljajte daljnja pitanja. Vaš kolaž sa ciljem kojeg želite postaviti možete objesiti potom na vidljivo mjesto. Možda Vas i kasnije potakne na neke odgovore. Možda Vas inspirira na ustrajanje i pomogne da ostvarite svoj cilj...

13. Slobodno pisanje (Freewriting)

Ova poznata tehnika pomaže piscima, učenicima i drugima koji žele kreativno pisati, da prevladaju blokade i samokritiku te da se pripreme za smisleni stvaralački rad. Preporuča se da osoba unutar prethodno određenog vremena (2, 10, 30 minuta..) neprestano piše, ne obazirajući se pritom na gramatiku, pravopis niti bilo što drugo. Neki pisci koriste ovu tehniku kao predradnju za pisanje o nekoj temi kako bi sabrali misli i ideje, i tada pišu po istim pravila, ali s mišlju na tu temu.

Za razliku od brainstorminga gdje se ideje jednostavno nabrajaju, freewriting je metoda pisanja u formi rečenica i paragrafa o apsolutno svemu što osobi padne na pamet, na svjesnoj razini. Piše se brzo, ali ne u žurbi, ne zastajkuje se nego se ruka cijelo vrijeme pomiče i ne čita se prethodno napisani tekst. Ako Vam ponestane ideja, možete napisati kako ne znate što biste napisali, pa nastavite o tome zašto mislite da je tome tako...

14. Aleatoričke tehnike

Aleatorika (lat. Alea, kocka) ili nedeterminacija je uvođenje slučajnih elemenata u proces stvaranja, pogotovo u umjetnosti, obično glazbi, poeziji, filmu. Osmišljanje takvih slučajeva koji će oblikovati Vaš kreativni rad može biti zanimljiv poticaj!

Aleatorika kao glazbeni pravac iz 20. stoljeća, podrazumijeva ograničenu i kontroliranu upotreba slučaja. Izvođaču je prepušteno da sam odabere redoslijed izvođenja pojedinih dijelova napisane kompozicije, a najbitniji dio izvedbe je neponovljiva improvizacija koju izvođač sam osmišlja, jer time to postaje jedinstven doživljaj za prisutne slušatelje; snimka ne bi imala veću vrijednost od razglednice. Pojam je uveo avangardni svestrani umjetnik i filozof John Cage koji je skladao glazbu postavljanjem karte zvijezda na prazne notne papire, bacanjem kocke itd. Skladbe mogu biti nedeterminirane načinom skladanja (operacije sa slučajem), odnosno izvedbom, kada konačni ishod uvelike ovisi o odlukama izvođača. Interpretacije takvih skladbi nužno su jednokratne i jedinstvene.

Andy Voda je 1979. napravio film Prilika pjeva (Chance Chants), koji je proizveden bacanjem kovanice ili bacanjem kocke. Drugi načini prakticiranja slučajnosti mogu biti primjerice odabirom slučajnih riječi iz rječnika ili recimo rečenica s tv-kanala, neki vizualni umjetnici poigravali su se u svojim radovima utjecajem ponašanja životinja i drugim prirodnim pojavama itd.

15. Improvizacija

To je kreativan proces koji može biti izgovoren, napisan ili komponiran bez prethodne pripreme. Improvizacija može dovesti do otkrića novih načina razmišljanja, novih praksi ili struktura. Koristi se u glazbi, teatru, vizualnoj umjetnosti itd., a mnogi umjetnici je koriste kako bi aktivirali svoje kreativno biće.

U improvizacijskom kazalištu akteri koriste improvizacijske glumačke tehnike da bi gluma bila spontana, a improvizacija je oduvijek bila cijenjena vještina i u glazbi, posebice u jazzu, bluesu, rocku, elektronskoj glazbi. Jedinstveni trenuci glazbene improvizacije uživo objedinjuju izvođača, slušatelja i prostor u kojem se odvija to muziciranje.

16. Rad sa snovima

Malo egzotičnija metoda poticanja podsvijesti da Vam pomogne doći do rješenja problema je sljedeća; Recimo da ste poslijepodne odradili branistorming. Prije spavanja odmeditirajte uz vizualiziranje vašeg problema. Oni koji su aktivniji tip, mogu prije spavanja zapisivati ili crtati svoja razmišljanja. Nakon toga, kvalitetno se relaksirajte i ugodno zaspite. Pokušajte kasnije analizirati svoj san. Ne govorimo ovdje o narodnim sanjaricama nego o psihološkim metodama razumijevanja snova, u smislu doticaja sa vlastitom podsviješću.

Ovu metodu možete pokušati i više dana za redom, jer čim počnete davati značaj snovima, izglednije je da će oni biti vividniji! Ne zaboravite uz uzglavlje imati bilježnicu i olovku kako biste odmah pribilježili sve detalje oko nove ideje, ako se pojavi. Neki kažu da nije dobro odmah nakon buđenja upaliti televizor, gledati kroz prozor i slično, želite li zapamtiti san. Drugi čak preporučuju buđenje usred noći, čitanje i zatim ponovno usnivanje, kako bi se potaknulo vividnije snivanje.

Što se tiče razumijevanja svojih snova, mnogo je zanimljivih i maštovitih pristupa koji mogu pomoći pri odgovaranju na Vaša unutrašnja pitanja. Primjerice, jedna geštalt metoda je da pokušate ispričati san u prvom licu iz perspektive svakog od likova iz svog sna, pa možda i iz pozicije relevantnih objekata iz sna. Recite kako se osjećate, koje su Vaše namjere i svrha postojanja u tom snu itd. Mogli biste doći do zanimljivih spoznaja.

Još jedna zanimljiva metoda rada sa snovima koja bi se mogla primjeniti je metoda 4 slike. Recimo da želite sebi odgovoriti na neko pitanje. Potrebno je prije spavanja razmišljati o problemu, duboko se koncentrirati. Nakon što odsanjate, pokušajte, pomno se prisjećajući svih bitnih detalja, na jedan papir nacrtati taj san u 3 slike, poput stripa. Kad dođete do 4., praznog kvadrata, već ćete zapasti u neku vrstu transa, s obzirom da cijelo vrijeme crtate živo razmišljajući o svom snu. Iznenađujuće je kako će Vam brzo na um pasti točno ono što biste trebali nacrtati u tom posljednjem kvadratu, koji neka bude mjesto gdje se krije odgovor na Vaše pitanje. Pokušajte ovako porazgovarati sa svojom podsvijesti. Budite opušteni.Vaši komentari:
Psssst! Pročitajte i
druge naše tekstove ovdje!
Sviđa Vam se
ovaj tekst?
PIPILOTA, © 2018.